Cursusinformatie

Bij de stichting RANOO kunt u zich inschrijven voor een reanimatiecursus:

  • basiscursus basale reanimatie en AED
  • herhalingscursus basale reanimatie en AED
  • reanimatiecursus kind en baby
  • combinatieles volwassen BLS+AED en baby/kinderreanimatie
Wij geven les aan particulieren en aan groepen. Groepen kunnen bedrijven zijn maar ook verenigingen, sportclubs of hulpverlenende instanties.
Wij zijn laagdrempelig en proberen de kosten van de cursussen zo laag mogelijk te houden.
Wij geven onze lessen primair in het lokaal van Beach en Teach, Sportboulevard 1, 7772 SL Hardenberg. Heel soms moeten we uitwijken naar een vergaderzaal van het ziekenhuis.
Voor groepen kunnen wij op locatie les geven.
Wij geven les vanuit de NRR-richtlijnen en al onze instructeurs zijn NRR-gecertificeerd.

Een basiscursus duurt 3 uur. Na deze cursus krijgt u een certificaat AED-hulpverlener en bent u in staat om te reanimeren én de AED toe te passen. Om deze vaardigheid te blijven behouden en uit te bouwen dient u een keer per jaar een herhalingscursus te volgen. Ook hierin weer de basale reanimatie gecombineerd met de AED-techniek. Een herhalingscursus kost 2 uur op een avond. Cursisten dienen zich met een cursistennummer zelf in te schrijven op onze website voor een cursus.

Tevens geven wij een reanimatiecursus baby en kind. Onze instructeurs zijn hiervoor speciaal opgeleid. Voor deelname aan deze cursus hebt u een geldig reanimatiediploma nodig. Deze cursus telt niet mee als herhalingscursus. Deze cursus duurt 2 uur op een avond.

In 2024 zijn we gestart met het geven van zogenaamde combinatielessen. In deze les van 3 uur wordt les gegeven in reanimatie voor volwassenen BLS+AED én baby en kinderreanimatie. Voorwaarde is wel dat de cursisten een basisdiploma voor volwassen reanimatie hebben. Op deze manier les krijgen heeft als voordeel dat de reanimist iedereen kan reanimeren en dat er maar éénmaal per jaar naar een leslocatie gegaan hoeft te worden.

Diploma

Na afloop van de cursus ontvangt u een diploma. 1 jaar na een basiscursus of 1 jaar na elke herhalingscursus krijgt u een oproep voor opnieuw een herhalingscursus. Neem tijdens de herhalingscursus uw diploma weer mee zodat de instructeur deze kan aftekenen.

Cursustijden

De lestijden van een basiscursus zijn standaard van 19.00 - 22.00 uur.
De lestijden van de overige cursussen zijn van 19.30 - 21.30 uur.
In overleg kunnen we ook op andere tijden lesgeven.

Kosten

Basiscursus reanimatie (bls+aed)€ 30,00
Herhalingscursus reanimatie (bls+aed)€ 15,00
Combinatiecursus reanimatie volwassene en baby/kind€ 30,00
Cursus reanimatie baby/kind (bls+aed)€ 15,00

Inbegrepen

Wat kunt u verwachten op een cursus?

  • Kop koffie of thee
  • Instructiemateriaal
  • Gezellige cursusavond onder leiding van een vakkundige instructeur
  • Aantekening op uw diploma (bij herhaling)

Aanmelden voor een cursus

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de jaarlijkse herhalingscursus te volgen. U kunt bij 'Inloggen' met uw unieke cursistennummer een voor u geschikte datum kiezen en u digitaal aanmelden. De cursus moet vooraf betaald worden, zonder betaling zult u niet tot de cursus worden toegelaten.

Let op!
Dit geldt alleen voor de werkgroep Hardenberg. De werkgroepen Schuinesloot en De Krim zullen op de bestaande wijze hun cursisten oproepen. Ook geldt dit niet voor cursisten uit gesloten groepen. Zij worden opgeroepen via een contactpersoon van hun eigen bedrijf of instantie.

Verenigingen, bedrijven en groepen

Wilt u met uw vereniging, bedrijf of groep gezamenlijk een cursus volgen op een eigen locatie? Meld u dan aan als groep met het aanmeldformulier voor een nieuwe groep!

Vergoeding zorgverzekering

Het is goed te weten dat ZilverenKruis/Achmea en een aantal andere ziektekostenverzekeraars vergoeding biedt aan haar verzekerden voor het jaarlijks deelnemen aan een reanimatiecursus. Dit geldt voor verzekerden met een aanvullende verzekering. Vraag het na bij uw eigen ziektekostenverzekeraar. U kunt de factuur die u van ons via de mail ontvangt gebruiken als bewijsmiddel.

Recentelijk is op www.zorgwijzer.nl een artikel gepubliceerd dat ingaat op het belang van een reanimatiecursus, waarbij wordt behandeld wat een zorgverzekering hiervoor kan betekenen/vergoeden. Klik hier voor het volledige artikel.

Via de website https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/reanimatiecursus kunt u controleren of u ziektekostenverzekering een reanimatieles vergoedt