Wie zijn wij

Reanimatiepartner van de Hartstichting

Stichting RANOO staat voor stichting Reanimatie en AED NoordOost Overijssel. Wij verzorgen reanimatielessen in het Vechtdalgebied en in een wijde kring rondom Hardenberg.

Onze doelen zijn:

  • Lokaal bewoners informeren en zorgen dat zoveel mogelijk inwoners een reanimatieles kunnen volgen;
  • Het verzorgen van basiscursussen reanimatie met AED;
  • Het verzorgen van herhalingslessen reanimatie met AED;
  • Het verzorgen van baby/kinder reanimatielessen;
  • Het geven van lezingen;
  • Presentaties op gezondheidsmarkten;
  • Ondersteunen van 6-minutenzones;
  • Samenwerken met partners op het vlak van reanimatie zoals Hartveilig Hardenberg;
  • Advisering op het vlak van reanimatie en gebruik AED.

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en daardoor kunnen wij de cursuskosten laag houden. De cursusgelden gebruiken wij om onze doelen te kunnen realiseren. Wij werken om onze doelen te realiseren met vrijwilligers.

Wij zijn reanimatiepartner van de Hartstichting dus gecertificeerd om reanimatielessen te mogen geven. Hiernaast zijn al onze instructeurs NRR gecertificeerd (NRR = Nederlandse Reanimatie Raad). Elke reanimatiepartner is een op zichzelf staande stichting. Doordat we een convenant hebben ondertekend met de Hartstichting mogen wij ons reanimatiepartner noemen. De Hartstichting adviseert de reanimatiepartner en ondersteunt ons met promotiemiddelen, posters en diploma’s. Wij maken gebruik van het lesboekje ‘Basale Reanimatie en AED’.